บริการทำความสะอาดเพื่อป้องกันและยับยั้งการระบาดของเชื้อโรค

สถานที่ฉีดพ่นเพื่อยับยั้งและป้องกัน

  • โรงแรม โรงเรียน โรงอาหาร

  • สำนักงาน บริษัทเอกชน ห้างร้าน สถานประกอบการ

  • บ้านพัก คอนโด

  • สถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้านนวดแผนไทย

โดยการเลือกใช้เครื่องพ่นละอองและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ครอบคลุมการฆ่าเชื้อ ใช้เวลาในการฆ่าเชื้อไม่นานอีกทั้งยังไม่มีส่วนผสมของสารก่อมะเร็ง กลิ่นไม่ทำลายเยื่อบุจมูก และยังปลอดภัยต่อผู้ใช้ ย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ