บริการรับเหมาทำความสะอาด

ทำความสะอาดครั้งใหญ่แบบ Deep Clean

  • ออฟฟิศ สำนักงาน

  • บ้าน ทาวน์โฮม คอนโด

  • ร้านค้าในห้างนอกห้าง

  • พิพิธภัณฑ์  โรงพยาบาล คลินิก

  • โรงงาน คลังสินค้า

การทำความสะอาดหลังก่อสร้างหรือการทำความสะอาดใหญ่โดยจะมีรายละเอียดมากกว่าการทำความสะอาดแบบทั่วไป ยกตัวอย่างเช่นหลังการก่อสร้างจะมีฝุ่นจำนวนมากรวมไปถึงฝุ่น pm 2.5 ซึ่งมีอนุภาคเล็กมากและเป็นอันตรายต่อระบบหายใจ อีกทั้งยังมีคราบกาว ปูน สีหรือคราบฝั่งแน่นอื่นๆ