บริการทำความสะอาด

บริษัท สมาร์ทไลฟ์ คลีนนิ่ง จำกัด

บริษัท สมาร์ทไลฟ์ คลีนนิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านบริการความสะอาดด้วยประสบการณ์เกือบ 20 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นที่ยอมรับในฐานะหนึ่งในผู้นำของกลุ่มบริษัททำความสะอาด ซึ่งถือความสำคัญของลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง โดยบริษัทฯมีการให้บริการด้านความสะอาดที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม พร้อมทั้งให้ความสำคัญและใส่ใจรายละเอียดกับงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ ด้วยการบริการทำความสะอาดแบบมืออาชีพอย่างครบวงจรกับหน่วยงานชั้นนำ เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยต่างๆ โดยให้บริการแบบครั้งเดียวหรือรายเดือน ทางเราพร้อมทีมงานและผู้ชำนาญการเฉพาะด้านรวมถึง เครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีชั้นสูงจากอเมริการและยุโรป นำมาใช้ดำเนินการทำความสะอาดได้มาตรฐาน เพื่อให้การบริการเป็นไปตามความต้องการของทางลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ให้มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของลูกค้ารวมถึงความสามารถและทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน บริษัทยังมีนโยบายในการคัดสรรบุคลากรโดยเน้นถึงความซื่อสัตย์ ความขยัน ความมีน้ำใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ให้บริการด้านการทำความสะอาดครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านทำความสะอาด ผลงานจึงมีประสิทธิภาพ

“เรารับประกันคุณภาพการทำความสะอาด ความพึงพอใจของลูกค้า คือเป้าหมายสูงสุดของเรา”

  • บริการจัดส่งพนักงานทำความสะอาด

    ให้บริการจัดส่งพนักงานทำความสะอาดแบบประจำหรือเป็นครั้งคราว

  • บริการบิ๊กคลีนนิ่ง

    ให้บริการบิ๊กคลีนนิ่ง โดยพนักงานที่ได้รับการอบรมมาโดยเฉพาะ

  • บริการทำความสะอาด

    ให้บริการทำความสะอาดตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่

  • บริการดูแลและตกแต่งสวน

    ให้บริการดูแลและทำความสะอาดสนามหญ้า สวนหย่อม ตัดแต่งต้นไม้

  • บริการฉีดพ่น ฆ่าเชื้อไวรัส

    ด้วยเครื่องพ่นละอองที่ได้รับมาตรฐานในการฆ่าเชื้อโรคในอากาศ

  • บริการจ้างเหมาแรงงานฝีมือช่าง

    ให้บริการเหมาแรงงานผู้ช่วยช่างและแรงงานฝีมือช่าง