พ่นยาฆ่าเชื้อ ช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้หรือไม่?

การพ่นยาฆ่าเชื้อ ที่ใช้น้ำยาที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการอย่างถูกวิธี จะช่วยทำความสะอาดให้ภายในบริเวณนั้นปลอดภัย ป้องกันการสะสมของเชื้อหลังการฉีดพ่นไปได้ 99.99% ลดการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิดที่สะสมอยู่บนพื้นผิวในบริเวณที่ฉีดพ่นได้ การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี เพราะจะทำให้พื้นที่สะอาดและปลอดภัย

5 ขั้นตอนการอบพ่นยาฆ่าเชื้อ Covid-19

 1. ประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบ หากเป็นคอนโดหรืออาคารสำนักงานให้ติดต่อเจ้าหน้าที่อาคาร
 2. จัดเตรียมสถานที่ เคลื่อนย้ายคนออกจากบริเวณที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและเก็บอาหารให้มิดชิด ทำการปิดคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้าและปิดระบบระบายอากาศ
 3. เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ดำเนินการ เจ้าหน้าที่จะทำการฆ่าเชื้อในอากาศ โดยวิธีการพ่นละอองฝอยเพราะสามารถกระจายน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีอนุภาคขนาดเล็กเข้าสู่บริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง ตัวอย่างบริเวณมุมห้องและพื้นละอองฝอยจะค่อยๆ ตกหล่นบนพื้นผิวภายในห้อง
 4. การจัดการพื้นที่หลังการดำเนินการ ปิดบริเวณที่ได้รับการฆ่าเชื้ออย่างน้อย 1-3 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ก่อนที่จะเปิดพื้นที่เพื่อระบายอากาศ
 5. ข้อแนะนำหลังการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
  • กรณีใช้แผ่นพลาสติกคลุมคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและปลั๊กไฟไว้ ขณะนำแผ่นพลาสติกออกให้ระวังเศษละอองน้ำยาที่อาจยังตกค้างไหลลงเครื่อง
  • การทำความสะอาดหลังฉีดพ่นน้ำยาแล้ว แนะนำให้ใช้นำ้ยาเวอร์กอน ปริมาณ 5 กรัม จำนวน 8 ซองผสมน้ำในอัตราส่วน 4 ลิตร ใช้กับพื้นที่ 13 ตารางเมตร ทำความสะอาดถูพื้นผิว
  • การทำความสะอาดโต๊ะและอุปกรณ์สำนักงานให้ใช้แอลกอฮอล์ 70% เช็ดทำความสะอาด